Συνένοχοι!

Διαβάζω και ντρέπομαι… Τις τελευταίες ημέρες, δύο παραπλήσια, αλλά και αρκετά διαφορετικά γεγονότα, με προβλημάτισαν, όχι τόσο για τις ίδιες τις πράξεις, όσο για το αντίκτυπο που έφεραν στις τοπικές κοινωνίες τους.

Εξηγώ…

Στις 16 Δεκεμβρίου 2012 στην Ινδία, ένα κορίτσι 23 ετών βιάστηκε ομαδικά και τελικά πέθανε στις 23 Δεκεμβρίου.

Στην Ελλάδα, στην Ξάνθη, η 34χρονη Ζωή Δαλακλίδου, βιάστημε (με αγριότατο τρόπο) και στη συνέχεια ο βιαστής της την έκαψε… Και αυτή η κοπέλα πέθανε, μέσα στον Δεκέμβριου 2012.

Προσέξτε τώρα διαφορά αντιμετώπισης της τοπικής κοινωνίας:

Ινδία: Συνεχείς διαδηλώσεις για πάνω από 10 ημέρες σε Νέο Δελχί, Καλκούτα, Μπανκαλόρ, Βομβάη και σε πολλές άλλες πόλεις με πολλές χιλιάδες Ινδών να διαδηλώνουν για το αποτρόπαιο γεγονός.

Ελλάδα (η χώρα που συνεχίζει, χωρίς ντροπή, να διακηρύττει ότι δημιούργησε τον πολιτισμό…): ελάχιστες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης με την υπόλοιπη Ελλάδα να τρώει γαλοπούλα και να ασχολείται με το πως θα πληρώσει το χαράτσι της ΔΕΗ και την εφορία… (Όχι ότι τα υποτιμώ, αλλά υπάρχουν και προτεραιότητες.)

Έχουμε χάσει το μέτρο! Έχουμε χάσει κάθε επαφή με την πραγματική ζωή! Έχουμε αλλοτριωθεί σε βαθμό που πλέον δεν έχει όριο.

Έπρεπε να τουλάχιστον να πενθούμε που νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους!

Είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα δούμε πολύ χειρότερα γεγονότα, διότι, πολύ απλά, εμείς είμαστε εκείνοι που τα υποθάλπουμε. Είμαστε συνένοχοι!

——————————————————

Read and ashamed … In the last days, two very similar  events, challenged me, not so much for their own actions, but for the impact they brought to local communities.

I explain …

On December 16, 2012 in India, a 23 year old girl was raped by a group of men and eventually died on December 23.

In Greece, Xanthi, 34 year old Zoe Dalaklidou, was raped (in a very brutal way) and then the rapist burned her … This girl too died in December 2012.

Now see the different response of the local community:

India: Ongoing protests over 10 days in New Delhi, Kolkata, Bankalor, Mumbai and many other cities with many thousands of Indians to protest the heinous incident.

Greece (the country that continues without shame, to proclaim that created the culture …): minimal reactions to the local community of Xanthi, with the rest of Greece eating turkey and deal with how you pay hike of PPC and the IRS … (Not that I underestimate those, but there should be priorities.)

We have lost our limits! We have lost touch with real life! We have been alienated at an extent that it no longer can be controled.

We had to, at least, mourning that young people lose their lives!

I am sure that soon we will see much worse things happening because, quite simply, we are the ones who allow them to happen. We are accomplices!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s