ΕΡΤ – Greek National Television

ERTΓια μια ακόμη φορά η ντροπή είναι αυτό που έρχεται στο νου, μετά από μια ακόμη απόφαση της κλίκας (συμμορίας;) που κυβερνά την Ελλάδα.

Η Δημόσια Ελληνική Τηλεόραση, με μια απόφαση αστραπή, απόφαση που με την πρώτη ματιά μοιάζει απόφαση ρουτίνας, ΞΑΦΝΙΚΑ κλείνει.

Πραγματικά τρομάζει κανείς στην ιδέα ότι στην εποχή της πληροφόρησης, ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης, οδηγείται στην εξαφάνιση, τη στιγμή μάλιστα που το νομικό πρόσωπο που το αντιπροσωπεύει, η ΕΡΤ ΑΕ, είναι μια κερδοφόρα εταιρεία, κάτι που φαίνεται από τους σχετικούς ισολογισμούς.

Προφανώς υπάρχουν άλλοι λόγοι που, ακόμη και οι πιο «αγνής φύσης», φαντάζουν ανατριχιαστικοί.

Η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει την ΕΡΤ είναι ατεκμηρίωτη και αβάσιμη, η ξαφνική κατακρήμνιση στην ανεργία των περίπου 2.600 εργαζομένων της εταιρείας θυμίζει τον τρόπο που κανείς πετά τα απορρίμματα του.

Μάλιστα, το γελοίο είναι ότι ανακοινώθηκε η κατά 50% μείωση της συμμετοχής του κάθε πολίτη στη χρηματοδότηση της ΕΡΤ, προφανώς για να φανεί ότι υπάρχει και κοινωνικό όφελος.

Έχω να πω τα εξής που πολλοί φίλοι συμμερίζονται και πιστεύω ότι πολλοί ακόμη πιστεύουν:

Στον απαράδεκτο σκουπιδότοπο που δημιούργησαν μέσω των τηλεοπτικών του προγραμμάτων οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, τα κανάλια της κρατικής τηλεόρασης ήταν πραγματική όαση, με εκπομπές, που, αν μη τι άλλο, δεν προσέβαλλαν την κοινή νοημοσύνη. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που, παρά την παραγκώνιση των κρατικών καναλιών από τα illustration ιδιωτικά κανάλια (που είχαν ως  στόχο τον εκφυλισμό της ήδη προβληματικά εκπαιδευμένης Ελληνικής κοινωνίας), η τηλεθέαση των καναλιών της ΕΡΤ βρισκόταν σε αξιοπρεπή επίπεδα, συγκεντρώνοντας μάλιστα και αρκετά διαφημιστικά έσοδα.

Είναι προφανές ότι οι λόγοι που οι πολιτικοί αποφάσισαν ΞΑΦΝΙΚΑ (το τονίζω) να προβούν σε μια τέτοια απόφαση, σχετίζονται είτε με εμπορικά συμφέροντα (η καλή εκδοχή) ή με συμφέροντα εθνικής προδοσίας (η κακή εκδοχή).

Είναι δε εντυπωσιακό το ότι τέτοια αποφασιστικότητα δεν έδειξε η κυβέρνηση σε πολύ σημαντικότερες και οφθαλμοφανώς ζημιογόνες για το κράτος περιπτώσεις.

Αντί δε να ζητήσει χρήματα από τα ιδιωτικά κανάλια τα οποία εκπέμπουν ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ, όλα αυτά τα χρόνια, αποφασίζει να κλείσει την κερδοφόρα κρατική τηλεόραση.

Φοβάμαι ότι θα έρθουν δύσκολες ημέρες και ώρες όχι μόνο για την ΕΡΤ και τους εργαζόμενους της, αλλά για όλους μας.

Δυστυχώς ήδη η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή φλέγεται και η Ελλάδα έχει πολύ μπαρούτι…

english bar

Once again, «the shame» is what comes to mind after another decision made by the clan (gang;) that governs Greece.

The Greek Public Television, with a sudden and unexpected decision, a decision that at first glance resembles as a routine decision, is decided that should shut down.

The idea that in the age of Information Technology, a public information media is driven to extinction, seems frightening, at the same time that the legal form of the  public television, ERT SA, is a profitable company, which is proven by the relevant balance sheets.

Obviously there are other reasons, that even the “purest ones” seem creepy.

The government’s decision to close the ERT (Greek Public Television) is unsubstantiated and unfounded and the sudden precipitation in unemployment of about 2,600 employees resembles the way we are tossing our waste.
Indeed, it is ridiculous that they announced a 50% reduction in the participation of every citizen in the financing of ERT, apparently to show that there is a social benefit.

I have the following to say that many of my friends and I shared and many others still believe:

In the unacceptable wasteland created through television programs of private TV stations, the public television channels were a real oasis, with broadcasting, which, if anything, did not infringe the common intelligence. This is also the reason why, despite the crowd of government channels from the illustration private channels (which were aimed at the degeneration of the already problematic trained Greek society), the viewership of the channel ERT was in decent, even gaining also several advertising revenues!

It is obvious that the reasons politicians SUDDENLY decided to make such a decision, is related either to commercial interests (the good version) or interests of national betrayal (bad version).

It is striking that such determination was not shown by the government in other very important and manifestly injurious to the state cases.

Instead of seeking money from private channels that broadcast without any permission, all those years, deciding to close the profitable state television.

I’m afraid hard days will come not only for ERT and its employees, but for all of us.

Unfortunately already wider geographical area ablaze and Greece has much gunpowder …

1 Comment

  1. Thanks for your words, Kostas Kalantzopoulos. We follow ept situation. Workers are still inside, and after 11 days, the signal remains off. I am journalist in portuguese public television (im my case, radio), so, i can understand still better the pain of all workers, and all greeks. Here we heard that the ept costed too much. you know something about that? Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s