Hopeless…

Politics

Πολλοί πιστεύουν ότι η κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι δραματική, αποτέλεσμα της αλόγιστης χρήσης δανεισμού των Ελλήνων και της κατασπατάλησης του δημόσιου πλούτου, μέσα από κομματικές και πολιτικές πρακτικές που ως στόχο είχαν να διατηρηθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι στην κυβέρνηση της χώρας.

Πολλοί πιστεύουν ότι τα πράγματα χειροτέρευσαν πολύ, σε ακραίο σημείο, τόσο που ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές στην ιστορία της χώρας μας.

Είναι όμως πρωτόγνωρες;

Ευτυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που κατέχουν τη γνώση, άνθρωποι υψηλού επιπέδου, των οποίων η άποψη, δυστυχώς, παραμένει περιορισμένη σε μικρής δημοτικότητας έντυπα ή sites ή στον δικό τους περιορισμένο κύκλο.

Πριν μερικές ημέρες ανακάλυψα ένα άρθρο του καθηγητή Dr Βλάση Γωγούση, ΕΔΩ, το οποίο αναφέρεται σε ένα ιστορικό γεγονός που οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούμε. Πρόκειται για μια επιστολή του απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου Harry S. Truman, Paul A. Porter. Ο Porter ήρθε στην Ελλάδα το 1947 (πολλές φορές εκείνη την περίοδο), για να μεταφέρει στην Αμερική μια εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε στην Ελλάδα την εποχή του εμφυλίου.

Ο Porter αφού έμεινε έναν μήνα στην Ελλάδα έγραψε τα εξής:

«Εδώ δεν υπάρχει κράτος !
Υπάρχει μόνο μία ιεραρχία πολιτικών, ο ένας χειρότερος από τον άλλον.
Μοναδική τους έννοια , η κατάκτηση της εξουσίας.
Σε ολόκληρη τη χώρα οι άνθρωποι έχουν παραλύσει από την αβεβαιότητα και τον φόβο, οι επιχειρηματίες δεν επενδύουν, οι καταστηματάρχες δεν αποθηκεύουν προμήθειες.
Η δημόσια διοίκηση είναι υπερβολικά εκτεταμένη!!!
Οι χαμηλοί μισθοί προσαυξάνονται βάσει ενός συστήματος επιδομάτων, ( μερικοί δημόσιοι υπάλληλοι κερδίζουν μέχρι και τέσσερις φορές περισσότερο από τον βασικό μισθό τους!)
Η δημόσια διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβεί ούτε στην είσπραξη φόρων ή την επισκευή δρόμων.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει άλλη πολιτική εκτός από το να εκλιπαρεί για ξένη βοήθεια ,απαριθμώντας θορυβωδώς τις θυσίες της Ελλάδος…!
Στόχος της είναι να χρησιμοποιήσει την ξένη βοήθεια για τη διαιώνιση των προνομιών μιας μικρής κλίκας που έχει την έδρα της στην πλατεία Κολωνακίου!
»

(Παρακαλώ δώστε σημασία στην τελευταία πρόταση)

Πιστεύω ότι η περιγραφή του Porter είναι σοκαριστική! Όχι φυσικά για την κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα, αλλά γιατί περιγράφει με λεπτομέρεια την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα! Μια κατάσταση που δεν έχει αλλάξει καθόλου παρά το ότι πέρασαν 66 χρόνια!

Και μπορεί η κλίκα των κυβερνόντων της Ελλάδας να μετακόμισε στην Εκάλη, Κηφισιά, Γλυφάδα και Μύκονο, όμως τα πράγματα είναι σημαντικά χειρότερα…

Η μικρή ομάδα των ανθρώπων που τότε κυβερνούσαν τη χώρα, έχει εξακολουθήσει να διοικεί τη χώρα.

Μάλιστα, οι απόγονοί τους κατάφεραν να έχουν αποκτήσει τεράστιες περιουσίες, που διαφεύγουν από κάθε νομική υποχρέωση.

Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό…

Η Ελληνικές κυβερνήσεις κατάφεραν, τα τελευταία χρόνια, να χτυπήσουν σοβαρά τις παραγωγικές τάξεις και να τις οδηγήσουν στην εξαθλίωση.

Μείωσαν δραματικά τα εισοδήματα των αδύνατων και μέσων οικονομικά στρωμάτων. Παράλληλα εξαθλίωσαν την εκπαίδευση μειώνοντας τα εισοδήματα των εκπαιδευτικών και δημιουργώντας συνθήκες που προκάλεσαν σύγχυση στη νεολαία σε σχέση με την εκπαίδευση και της σημασία της.

Σήμερα αρχές του 2013 στην Ελλάδα τα σχολεία έχουν εξαθλιωθεί. Τον έλεγχό τους έχουν αναλάβει ανεύθυνοι και υποκινούμενοι άνθρωποι που είτε εσκεμμένα (επικίνδυνο), είτε εν αγνοία τους (πολύ πιο επικίνδυνο) συνεχώς κατεβάζουν το επίπεδο της προσφερόμενης εκπαίδευσης μέσα από την τρομοκρατία που ασκείται στους εκπαιδευτικούς. Σύντομα, τον δάσκαλο του σκολείου θα ελέγχουν Σύλλογοι Γονέων ή βαλτοί ελεγκτές που ως στόχο θα έχουν να διώξουν εκείνους που δεν συμμορφώνονται.

Και ρωτάω: από πού κι ως που οι Σύλλογοι Γονέων μπορούν να έχουν άποψη για την ικανότητα μετάδοσης γνώσης του εκπαιδευτικού;

Στα σχολεία της επαρχίας εδώ και αρκετό καιρό, δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δρουν μέσα σε καθεστώς τρομοκρατίας από τις τοπικές κοινωνίες, όπου η ψευτομαγκιά και ο τσαμπουκάς αποτελούν την καθημερινότητα. Συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη και με όπλα(!) προκειμένου να «πειστούν» ώστε να εξασφαλίσουν την προσδοκώμενη από τους, αμόρφωτους, γονείς επίδοση των τέκνων τους…

Είναι προφανές ότι κάποιοι εσκεμμένα (επικίνδυνο) και κάποιοι εν αγνοία τους (πολύ πιο επικίνδυνο) θέλουν να διαμορφώσουν έναν χαμηλού επιπέδου λαό που θα ακολουθεί εντολές και που θα είναι οικονομικά εξαθλιωμένος και ταυτόχρονα αμόρφωτος. Ότι πρέπει δηλαδή για να χειραγωγηθεί «όπως πρέπει»…

Μπορεί πολλοί να φοβούνται την εξάπλωση του νεοναζισμού ή της τρομοκρατίας, όμως αυτά είναι «όπλα μικρής απόδοσης». Το μεγάλο πλήγμα προέρχεται από τις επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας μέσα από τα σχολεία!

Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, όμως έχω κουραστεί να βλέπω στην Ελλάδα να προοδεύουν οι ημιμαθείς και οι άσχετοι, να πλουτίζουν οι κλέφτες και οι δηλοί ενώ ταυτόχρονα να επαιτούν πολλοί από εκείνους που επένδυσαν στην εξέλιξη του πνεύματος τους.

Έλεος πια…

 

In English now…

Many people believe that the situation in Greece in recent years has been dramatic, as a result of irrational use of Greek people, borrowing and squandering of public wealth through partisan and political practices that were designed to keep certain people in government.
Many people believe that things worsened considerably, so much that we live in unprecedented times in our country’s history.
But it is really unprecedented?
Fortunately, there are people in the know, people of high level, whose views, unfortunately, remain limited to short popularity media or at their own limited circle.
A few days ago I found an article by Professor Dr Gogousi Vlassis, HERE, which refers to a historical fact that most Greeks ignore. It is a letter from the envoy of U.S. President Harry S. Truman, Paul A. Porter. Porter came to Greece in 1947 (many times at the time), to convey to America a picture of the situation in Greece at the time of the Civil War.
Porter after staying one month in Greece wrote:
Here there is no rule!
There is only a political hierarchy of people, one worse than the other.
Only target is the conquest of power.
Across the country people are paralyzed by uncertainty and fear, entrepreneurs do not invest, the shopkeepers do not store supplies.
The civil service is too large!
Low salaries are increased under a bonus system, (some civil servants earning up to four times more than the basic salary!)
The administration is not able to make or to collect taxes or repair roads.
The Greek government has no policy except to beg for foreign aid, detailing blustery sacrifices of Greece …!
The aim is to use foreign aid for the perpetuation of the prerogatives of a small clique that has its headquarters in Kolonaki Square!

(Please pay attention at the last sentence)
I believe that the description of Porter is shocking! Of course not because of the situation that prevailed then in Greece, but because it describes in detail the current situation in Greece! A state that has not changed despite the fact that 66 years have passed!
The ruling clique of Greece moved to Ekali, Kifissia, Glyfada and Mykonos, but things are significantly worse …
The small group of people who then ruled the country, has continued to govern the country.
Indeed their descendants managed to have acquired great fortunes that escape from any legal liability.
The worst thing is not that …
The Greek governments have, in recent years, severely hitting the productive classes and lead them into misery.
They dramatically reduced incomes and resources to economically weak strata. Alongside they lead into misery the whole educational system by reducing the income of teachers and creating conditions that caused confusion to young people regarding education and its importance.
Today, early in 2013, in Greece schools have become impoverished. Control of schols has passed to irresponsible and externally guided people who either deliberately (dangerous) or unknowingly (much more dangerous) constantly downgrading the level of education, offered through terror exerted on teachers. Soon, the teacher will checked by Parents’ Associations or swamp controllers that will aim to prosecute those who do not comply.
And I ask: In what way Parents’ Associations can judge the quality of teacher knowledge and quality?
In the schools of the province, teachers of elementary and secondary education, act inside a terror and threat environment, in the local communities where bullying is the everyday situation. Often, they face even guns (!) to be “convinced” about what is “expected” from them (regarding students grades) by, uneducated, parents…
It is obvious that some people deliberately (dangerous) and some not deliberately (much more dangerous) want to form a low-level people who will follow orders and who are economically impoverished and uneducated at the same time. Exactly what is needed to have people ready for manipulation…
Others may fear the spread of neo-Nazism and terrorism, but these are “weapons of low range.” The big blow comes from large-scale interventions through the schools!

I do not know what to do, but I’m tired of seeing lower educated, lower level people to go on getting richer and, at the same time, highly educated people are begging for survival. Cowards and thieves are getting richer while many people that spent their live in the Universities can hardly survive…

It’s got to stop…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s